Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 9. sjednici, 28. rujna 2018. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova (91 glas ZA, 7 SUZDRŽANIH i 3 PROTIV), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje...

Pročitajte više ›

Novi način pisanja izvješća o obavljenoj reviziji

Državni ured za reviziju obavlja revizije u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija. U skladu s navedenim Standardima, do ove godine Ured je za subjekte kod kojih je obavljao financijsku reviziju, izražavao jedno mišljenje o...

Pročitajte više ›

Kontakt