Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 2. kolovoza 2016. dostavio Hrvatskom saboru 28 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za četiri korisnika državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te Poreznu upravu) i 24 lokalne jedinice (županije: Bjelovarsko-bilogorsku, Istarsku, Karlovačku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Varaždinsku, Virovitičko-podravsku, Vukovarsko-srijemsku i Zadarsku, gradove: Cres, Čakovec, Gospić, Krapina, Oroslavje, Vinkovci i Vukovar te općine: Funtana-Fontana, Kalnik, Punat, Rugvica i Sopje). Dostavljeno je i devet izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti, i to tri izvješća revizije učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima (Odvodnja d.o.o., Zadar, Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik i Zračna luka Rijeka d.o.o.) te šest izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Šibensko-kninske i Zagrebačke županije. Osim toga, dostavljena su i dva izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka i to u reviziji postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Karlovačke i Zagrebačke županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Glavni državni revizor u Europskom revizorskom sudu

Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor je od 8. do 10. lipnja 2016. sudjelovao na radnim sastancima s Oskarom Hericsem, članom Europskog revizorskog suda. Svrha sastanaka bila je informiranje o tijeku revizije utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge za sufinanciranje iz fondova EU, rasprava o napretku i uočenoj problematici pri provedbi revizije i podrška daljnjoj suradnji na zajedničkom projektu, s ciljem međusobne razmjene znanja, iskustava i dobre prakse Europskog revizorskog suda i Državnog ureda za reviziju. Također, utvrđeni su i rokovi za provedbu daljnjih aktivnosti, kao i način informiranja o rezultatima i uspješnosti provedbe revizije.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 16. lipnja 2016. dostavio Hrvatskom saboru šest izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za četiri lokalne jedinice (gradove Bjelovar i Koprivnica te općine Brodski Stupnik i Sveti Lovreč) te dva zavoda za hitnu medicinu (Ličko-senjske županije i Virovitičko-podravske županije). Dostavljeno je i 20 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti, i to sedam izvješća revizije učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima (Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Luka-Vukovar d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Zračna Luka Pula d.o.o. i Zračna luka Zadar d.o.o.) te 13 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije te u društvu Zagrebački holding d.o.o. Osim toga, dostavljeno je i 12 izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka i to u reviziji postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Bjelovarsko-bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 9. lipnja 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta za 2014., u čijem su prilogu pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji sedam sveučilišta, 55 fakulteta i akademija i šest veleučilišta. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Kontakt