Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 31. svibnja 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. Izvješće je objavljeno na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na odborima i 3. sjednici raspravljao, te 18. svibnja 2016. prihvatio sljedeća izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (126 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA) i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (jednoglasno, 127 glasova ZA).

Otvaranje Twinning projekta u Republici Albaniji

U Tirani je 6. svibnja 2016. održana konferencija prigodom otvaranja Twinning projekta „Jačanje kapaciteta vanjske revizije“, kojeg će zajednički provoditi Državni ured za reviziju Poljske i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Nakon što su mr. Ivan Klešić, dipl. oec. i Krzysztof Kwiatkowski, predsjednik Državnog ureda za reviziju Poljske, Romana Vlahutin, šefica Delegacije EU u Republici Albaniji, Sanja Bujas - Juraga, veleposlanica Republike Hrvatske u Albaniji i Marek Jeziorski, veleposlanik Republike Poljske u Albaniji izrazili podršku provedbi projekta, Wojciech Kutyla, zamjenik predsjednika Državnog ureda za reviziju Poljske i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora, kao voditelji projekta, prezentirali su osnovne komponente i aktivnosti koje će eksperti obje institucije tijekom dvije godine provoditi u vrhovnoj revizijskoj instituciji Republike Albanije. Nakon konferencije, na primanju u predsjedničkoj palači, mr. Ivanu Klešiću, dipl. oec. je s obzirom na spomenuti projekt kao i brojne druge dosadašnje aktivnosti i profesionalnu podršku razvoju Državnom uredu za reviziju Republike Albanije, Bujar Nishani, Predsjednik Republike Albanije dodijelio odličje za posebne društvene zasluge.

Glavni državni revizor u Računskom sudu Kraljevine Španjolske

Na poziv Ramona Alvareza de Mirande Garcia, predsjednika Računskog suda Kraljevine Španjolske, mr. Ivan Klešić, dipl. oec. s suradnicama, nazočio je 12. i 13. travnja 2016. bilateralnom sastanku u Računskom sudu u Madridu. Uz upoznavanje s nacionalnim zakonskim i institucionalnim okvirima, te načinom i rezultatima rada, na sastanku se razgovaralo o revizijskim postupcima i procedurama, vrstama i rezultatima revizija s posebnim naglaskom na financijski sektor, kao i o povećanju odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru. Razmijenjena su i iskustva vezana uz druge teme od zajedničkog interesa. Također, razgovaralo se o mogućnostima daljnje suradnje na bilateralnoj razini i u okviru međunarodnih strukovnih organizacija, posebice EUROSAI-a, čije se glavno tajništvo nalazi u Računskom sudu Kraljevine Španjolske.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

S obzirom da su Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije potpisale Sporazum o suradnji na području turizma, te Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske Ugovor o turističkoj suradnji, državne revizije Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Mađarske, zaključile su Sporazum za obavljanje koordinirane revizije provedbe strateških dokumenata u području turizma i provedbe dokumenata o suradnji na području turizma. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 25. ožujka 2016. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju.

Kontakt