Izvješće o radu i obavljenim revizijama

Za pregled dokumenata trebati će Vam Adobe® Reader® koji možete preuzeti ovdje.

I. IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2011. (PDF)
II. IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. (PDF)
KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA  
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (PDF)
Carinska uprava (PDF)
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (PDF)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PDF)
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (PDF)
Ministarstvo financija (PDF)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (PDF)
Ministarstvo kulture (PDF)
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (PDF)
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (PDF)
Ministarstvo obrane (PDF)
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (PDF)
Ministarstvo pravosuđa (PDF)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (PDF)
Ministarstvo turizma (PDF)
Ministarstvo unutarnjih poslova (PDF)
Ministarstvo uprave (PDF)
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (PDF)
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (PDF)
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (PDF)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (PDF)
Porezna uprava (PDF)
Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske (PDF)
LOKALNE JEDINICE  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD DUGO SELO (PDF)
  GRAD IVANIĆ GRAD (PDF)
  GRAD JASTREBARSKO (PDF)
  GRAD SAMOBOR (PDF)
  GRAD SVETA NEDELJA (PDF)
  GRAD SVETI IVAN ZELINA (PDF)
  GRAD VELIKA GORICA (PDF)
  GRAD VRBOVEC (PDF)
  GRAD ZAPREŠIĆ (PDF)
  OPĆINA BEDENICA (PDF)
  OPĆINA BISTRA (PDF)
  OPĆINA BRCKOVLJANI (PDF)
  OPĆINA BRDOVEC (PDF)
  OPĆINA DUBRAVA (PDF)
  OPĆINA DUBRAVICA (PDF)
  OPĆINA FARKAŠEVAC (PDF)
  OPĆINA GRADEC (PDF)
  OPĆINA JAKOVLJE (PDF)
  OPĆINA KLINČA SELA (PDF)
  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ (PDF)
  OPĆINA KRAŠIĆ (PDF)
  OPĆINA KRAVARSKO (PDF)
  OPĆINA KRIŽ (PDF)
  OPĆINA LUKA (PDF)
  OPĆINA MARIJA GORICA (PDF)
  OPĆINA ORLE (PDF)
  OPĆINA PISAROVINA (PDF)
  OPĆINA POKUPSKO (PDF)
  OPĆIN PRESEKA (PDF)
  OPĆINA PUŠĆA (PDF)
  OPĆINA Rakovec (PDF)
  OPĆINA RUGVICA (PDF)
  OPĆINA STUPNIK (PDF)
  OPĆINA ŽUMBERAK (PDF)
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD DONJA STUBICA (PDF)
  GRAD KLANJEC (PDF)
  GRAD KRAPINA (PDF)
  GRAD OROSLAVJE (PDF)
  GRAD PREGRADA (PDF)
  GRAD ZABOK (PDF)
  GRAD ZLATAR (PDF)
  OPĆINA BEDEKOVČINA (PDF)
  OPĆINA BUDINŠĆINA (PDF)
  OPĆINA DESINIĆ (PDF)
  OPĆINA ĐURMANEC (PDF)
  OPĆINA GORNJA STUBICA (PDF)
  OPĆINA HRAŠĆINA (PDF)
  OPĆINA HUM NA SUTLI (PDF)
  OPĆINA JESENJE (PDF)
  OPĆINA KONJŠĆINA (PDF)
  OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI (PDF)
  OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE (PDF)
  OPĆINA KUMROVEC (PDF)
  OPĆINA LOBOR (PDF)
  OPĆINA MAČE (PDF)
  OPĆINA MARIJA BISTRICA (PDF)
  OPĆINA MIHOVLJAN (PDF)
  OPĆINA NOVI GOLUBOVEC (PDF)
  OPĆINA PETROVSKO (PDF)
  OPĆINA RADOBOJ (PDF)
  OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (PDF)
  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE (PDF)
  OPĆINA TUHELJ (PDF)
  OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE (PDF)
  OPĆINA ZAGORSKA SELA (PDF)
  OPĆINA ZLATAR BISTRICA (PDF)
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD GLINA (PDF)
  GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA (PDF)
  GRAD KUTINA (PDF)
  GRAD NOVSKA (PDF)
  GRAD PETRINJA (PDF)
  GRAD SISAK (PDF)
  OPĆINA DONJI KUKURUZARI (PDF)
  OPĆINA DVOR (PDF)
  OPĆINA GVOZD (PDF)
  OPĆINA HRVATSKA DUBICA (PDF)
  OPĆINA JASENOVAC (PDF)
  OPĆINA LEKENIK (PDF)
  OPĆINA LIPOVLJANI (PDF)
  OPĆINA MAJUR (PDF)
  OPĆINA MARTINSKA VES (PDF)
  OPĆINA POPOVAČA (PDF)
  OPĆINA SUNJA (PDF)
  OPĆINA TOPUSKO (PDF)
  OPĆINA VELIKA LUDINA (PDF)
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
  KARLOVAČKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD DUGA RESA (PDF)
  GRAD KARLOVAC (PDF)
  GRAD OGULIN (PDF)
  GRAD OZALJ (PDF)
  GRAD SLUNJ (PDF)
  OPĆINA BARILOVIĆ (PDF)
  OPĆINA BOSILJEVO (PDF)
  OPĆINA CETINGRAD (PDF)
  OPĆINA DRAGANIĆ (PDF)
  OPĆINA GENERALSKI STOL (PDF)
  OPĆINA JOSIPDOL (PDF)
  OPĆINA KAMANJE (PDF)
  OPĆINA KRNJAK (PDF)
  OPĆINA LASINJA (PDF)
  OPĆINA NETRETIĆ (PDF)
  OPĆINA PLAŠKI (PDF)
  OPĆINA RAKOVICA (PDF)
  OPĆINA RIBNIK (PDF)
  OPĆINA SABORSKO (PDF)
  OPĆINA TOUNJ (PDF)
  OPĆINA VOJNIĆ (PDF)
  OPĆINA ŽAKANJE (PDF)
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD IVANEC (PDF)
  GRAD LEPOGLAVA (PDF)
  GRAD LUDBREG (PDF)
  GRAD NOVI MAROF (PDF)
  GRAD VARAŽDIN (PDF)
  GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE (PDF)
  OPĆINA BEDNJA (PDF)
  OPĆINA BERETINEC (PDF)
  OPĆINA BREZNICA (PDF)
  OPĆINA BREZNIČKI HUM (PDF)
  OPĆINA CESTICA (PDF)
  OPĆINA DONJA VOĆA (PDF)
  OPĆINA GORNJI KNEGINEC (PDF)
  OPĆINA JALŽABET (PDF)
  OPĆINA KLENOVNIK (PDF)
  OPĆINA LJUBEŠĆICA (PDF)
  OPĆINA MALI BUKOVEC (PDF)
  OPĆINA MARTIJANEC (PDF)
  OPĆINA MARUŠEVEC (PDF)
  OPĆINA PETRIJANEC (PDF)
  OPĆINA SRAČINEC (PDF)
  OPĆINA SVETI ĐURĐ (PDF)
  OPĆINA SVETI ILIJA (PDF)
  OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI (PDF)
  OPĆINA VELIKI BUKOVEC (PDF)
  OPĆINA VIDOVEC (PDF)
  OPĆINA VINICA (PDF)
  OPĆINA VISOKO (PDF)
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD ĐURĐEVAC (PDF)
  GRAD KOPRIVNICA (PDF)
  GRAD KRIŽEVCI (PDF)
  OPĆINA DRNJE (PDF)
  OPĆINA ĐELEKOVEC (PDF)
  OPĆINA FERDINANDOVAC (PDF)
  OPĆINA GOLA (PDF)
  OPĆINA GORNJA RIJEKA (PDF)
  OPĆINA HLEBINE (PDF)
  OPĆINA KALINOVAC (PDF)
  OPĆINA KALNIK (PDF)
  OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI (PDF)
  OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI (PDF)
  OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC (PDF)
  OPĆINA LEGRAD (PDF)
  OPĆINA MOLVE (PDF)
  OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI (PDF)
  OPĆINA NOVO VIRJE (PDF)
  OPĆINA PETERANEC (PDF)
  OPĆINA PODRAVSKE SESVETE (PDF)
  OPĆINA RASINJA (PDF)
  OPĆINA SOKOLOVAC (PDF)
  OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO (PDF)
  OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC (PDF)
  OPĆINA VIRJE (PDF)
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD BJELOVAR (PDF)
  GRAD ČAZMA (PDF)
  GRAD DARUVAR (PDF)
  GRAD GAREŠNICA (PDF)
  GRAD GRUBIŠNO POLJE (PDF)
  OPĆINA BEREK (PDF)
  OPĆINA DEŽANOVAC (PDF)
  OPĆINA ĐULOVAC (PDF)
  OPĆINA HERCEGOVAC (PDF)
  OPĆINA IVANSKA (PDF)
  OPĆINA KAPELA (PDF)
  OPĆINA KONČANICA (PDF)
  OPĆINA NOVA RAČA (PDF)
  OPĆINA ROVIŠĆE (PDF)
  OPĆINA SEVERIN (PDF)
  OPĆINA SIRAČ (PDF)
  OPĆINA ŠANDROVEC (PDF)
  OPĆINA ŠTEFANJE (PDF)
  OPĆINA VELIKA PISANICA (PDF)
  OPĆINA VELIKA TRNOVITICA (PDF)
  OPĆINA VELIKI GRĐEVAC (PDF)
  OPĆINA VELIKO TROJSTVO (PDF)
  OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC (PDF)
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD BAKAR (PDF)
  GRAD CRES (PDF)
  GRAD CRIKVENICA (PDF)
  GRAD ČABAR (PDF)
  GRAD DELNICE (PDF)
  GRAD KASTAV (PDF)
  GRAD KRALJEVICA (PDF)
  GRAD KRK (PDF)
  GRAD MALI LOŠINJ (PDF)
  GRAD NOVI VINODOLSKI (PDF)
  GRAD OPATIJA (PDF)
  GRAD RAB (PDF)
  GRAD RIJEKA (PDF)
  GRAD VRBOVSKO (PDF)
  OPĆINA BAŠKA (PDF)
  OPĆINA BROD MORAVICE (PDF)
  OPĆINA ČAVLE (PDF)
  OPĆINA DOBRINJ (PDF)
  OPĆINA FUŽINE (PDF)
  OPĆINA JELENJE (PDF)
  OPĆINA KLANA (PDF)
  OPĆINA KOSTRENA (PDF)
  OPĆINA LOKVE (PDF)
  OPĆINA LOPAR (PDF)
  OPĆINA LOVRAN (PDF)
  OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA (PDF)
  OPĆINA MATULJI (PDF)
  OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA (PDF)
  OPĆINA MRKOPALJ (PDF)
  OPĆINA OMIŠALJ (PDF)
  OPĆINA PUNAT (PDF)
  OPĆINA RAVNA GORA (PDF)
  OPĆINA SKRAD (PDF)
  VINODOLSKA OPĆINA (PDF)
  OPĆINA VIŠKOVO (PDF)
  OPĆINA VRBNIK (PDF)
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD GOSPIĆ (PDF)
  GRAD NOVALJA (PDF)
  GRAD OTOČAC (PDF)
  GRAD SENJ (PDF)
  OPĆINA BRINJE (PDF)
  OPĆINA DONJI LAPAC (PDF)
  OPĆINA KARLOBAG (PDF)
  OPĆINA LOVINAC (PDF)
  OPĆINA PERUŠIĆ (PDF)
  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA (PDF)
  OPĆINA UDBINA (PDF)
  OPĆINA VRHOVINE (PDF)
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA  
  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD ORAHOVICA (PDF)
  GRAD SLATINA (PDF)
  GRAD VIROVITICA (PDF)
  OPĆINA CRNAC (PDF)
  OPĆINA ČAČINCI (PDF)
  OPĆINA ČAĐAVICA (PDF)
  OPĆINA GRADINA (PDF)
  OPĆINA LUKAČ (PDF)
  OPĆINA MIKLEUŠ (PDF)
  OPĆINA NOVA BUKOVICA (PDF)
  OPĆINA PITOMAČA (PDF)
  OPĆINA SOPJE (PDF)
  OPĆINA SUHOPOLJE (PDF)
  OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA (PDF)
  OPĆINA VOĆIN (PDF)
  OPĆINA ZDENCI (PDF)
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
  POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD KUTJEVO (PDF)
  GRAD LIPIK (PDF)
  GRAD PAKRAC (PDF)
  GRAD PLETERNICA (PDF)
  GRAD POŽEGA (PDF)
  OPĆINA BRESTOVAC (PDF)
  OPĆINA ČAGLIN (PDF)
  OPĆINA JAKŠIĆ (PDF)
  OPĆINA KAPTOL (PDF)
  OPĆINA VELIKA (PDF)
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD NOVA GRADIŠKA (PDF)
  GRAD SLAVONSKI BROD (PDF)
  OPĆINA BEBRINA (PDF)
  OPĆINA BRODSKI STUPNIK (PDF)
  OPĆINA BUKOVLJE (PDF)
  OPĆINA CERNIK (PDF)
  OPĆINA DAVOR (PDF)
  OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI (PDF)
  OPĆINA DRAGALIĆ (PDF)
  OPĆINA GARČIN (PDF)
  OPĆINA GORNJA VRBA (PDF)
  OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI (PDF)
  OPĆINA GUNDINCI (PDF)
  OPĆINA KLAKAR (PDF)
  OPĆINA NOVA KAPELA (PDF)
  OPĆINA OKUČANI (PDF)
  OPĆINA OPRISAVCI (PDF)
  OPĆINA ORIOVAC (PDF)
  OPĆINA PODCRKAVLJE (PDF)
  OPĆINA REŠETARI (PDF)
  OPĆINA SIBINJ (PDF)
  OPĆINA SIKIREVCI (PDF)
  OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC (PDF)
  OPĆINA STARA GRADIŠKA (PDF)
  OPĆINA STARO PETROVO SELO (PDF)
  OPĆINA VELIKA KOPANICA (PDF)
  OPĆINA VRBJE (PDF)
  OPĆINA VRPOLJE (PDF)
ZADARSKA ŽUPANIJA  
  ZADARSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD BENKOVAC (PDF)
  GRAD BIOGRAD NA MORU (PDF)
  GRAD NIN (PDF)
  GRAD OBROVAC (PDF)
  GRAD PAG (PDF)
  GRAD ZADAR (PDF)
  OPĆINA BIBINJE (PDF)
  OPĆINA GALOVAC (PDF)
  OPĆINA GRAČAC (PDF)
  OPĆINA JASENICE (PDF)
  OPĆINA KALI (PDF)
  OPĆINA KOLAN (PDF)
  OPĆINA KUKLJICA (PDF)
  OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE (PDF)
  OPĆINA NOVIGRAD (PDF)
  OPĆINA PAKOŠTANE (PDF)
  OPĆINA PAŠMAN (PDF)
  OPĆINA POLAČA (PDF)
  OPĆINA POLIČNIK (PDF)
  OPĆINA POSEDARJE (PDF)
  OPĆINA POVLJANE (PDF)
  OPĆINA PREKO (PDF)
  OPĆINA PRIVLAKA (PDF)
  OPĆINA RAŽANAC (PDF)
  OPĆINA SALI (PDF)
  OPĆINA STANKOVCI (PDF)
  OPĆINA STARIGRAD (PDF)
  OPĆINA SUKOŠAN (PDF)
  OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV (PDF)
  OPĆINA ŠKABRNJA (PDF)
  OPĆINA TKON (PDF)
  OPĆINA VIR (PDF)
  OPĆINA VRSI (PDF)
  OPĆINA ZEMUNIK DONJI (PDF)
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD BELI MANASTIR (PDF)
  GRAD BELIŠĆE (PDF)
  GRAD DONJI MIHOLJAC (PDF)
  GRAD ĐAKOVO (PDF)
  GRAD NAŠICE (PDF)
  GRAD OSIJEK (PDF)
  GRAD VALPOVO (PDF)
  OPĆINA ANTUNOVAC (PDF)
  OPĆINA BILJE (PDF)
  OPĆINA BIZOVAC (PDF)
  OPĆINA ČEMINAC (PDF)
  OPĆINA ČEPIN (PDF)
  OPĆINA DARDA (PDF)
  OPĆINA DONJA MOTIČINA (PDF)
  OPĆINA DRAŽ (PDF)
  OPĆINA DRENJE (PDF)
  OPĆINA ĐURĐENOVAC (PDF)
  OPĆINA ERDUT (PDF)
  OPĆINA ERNESTINOVO (PDF)
  OPĆINA FERIČANCI (PDF)
  OPĆINA GORJANI (PDF)
  OPĆINA JAGODNJAK (PDF)
  OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI (PDF)
  OPĆINA KOŠKA (PDF)
  OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ (PDF)
  OPĆINA MAGADENOVAC (PDF)
  OPĆINA MARIJANCI (PDF)
  OPĆINA PETLOVAC (PDF)
  OPĆINA PETRIJEVCI (PDF)
  OPĆINA PODGORAČ (PDF)
  OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA (PDF)
  OPĆINA POPOVAC (PDF)
  OPĆINA PUNITOVCI (PDF)
  OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA (PDF)
  OPĆINA SEMELJCI (PDF)
  OPĆINA STRIZIVOJNA (PDF)
  OPĆINA ŠODOLOVCI (PDF)
  OPĆINA TRNAVA (PDF)
  OPĆINA VILJEVO (PDF)
  OPĆINA VIŠKOVCI (PDF)
  OPĆINA VLADISLAVCI (PDF)
  OPĆINA VUKA (PDF)
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  
  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD DRNIŠ (PDF)
  GRAD KNIN (PDF)
  GRAD SKRADIN (PDF)
  GRAD ŠIBENIK (PDF)
  GRAD VODICE (PDF)
  OPĆINA BILICE (PDF)
  OPĆINA BISKUPIJA (PDF)
  OPĆINA CIVLJANE (PDF)
  OPĆINA ERVENIK (PDF)
  OPĆINA KIJEVO (PDF)
  OPĆINA KISTANJE (PDF)
  OPĆINA MURTER-KORNATI (PDF)
  OPĆINA PIROVAC (PDF)
  OPĆINA PRIMOŠTEN (PDF)
  OPĆINA PROMINA (PDF)
  OPĆINA ROGOZNICA (PDF)
  OPĆINA RUŽIĆ (PDF)
  OPĆINA TISNO (PDF)
  OPĆINA TRIBUNJ (PDF)
  OPĆINA UNEŠIĆ (PDF)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD ILOK (PDF)
  GRAD OTOK (PDF)
  GRAD VINKOVCI (PDF)
  GRAD VUKOVAR (PDF)
  GRAD ŽUPANJA (PDF)
  OPĆINA ANDRIJAŠEVCI (PDF)
  OPĆINA BABINA GREDA (PDF)
  OPĆINA BOGDANOVCI (PDF)
  OPĆINA BOROVO (PDF)
  OPĆINA BOŠNJACI (PDF)
  OPĆINA CERNA (PDF)
  OPĆINA DRENOVCI (PDF)
  OPĆINA GRADIŠTE (PDF)
  OPĆINA GUNJA (PDF)
  OPĆINA IVANKOVO (PDF)
  OPĆINA JARMINA (PDF)
  OPĆINA LOVAS (PDF)
  OPĆINA MARKUŠICA (PDF)
  OPĆINA NEGOSLAVCI (PDF)
  OPĆINA NIJEMCI (PDF)
  OPĆINA NUŠTAR (PDF)
  OPĆINA PRIVLAKA (PDF)
  OPĆINA STARI JANKOVCI (PDF)
  OPĆINA STARI MIKANOVCI (PDF)
  OPĆINA ŠTITAR (PDF)
  OPĆINA TOMPOJEVCI (PDF)
  OPĆINA TORDINCI (PDF)
  OPĆINA TOVARNIK (PDF)
  OPĆINA TRPINJA (PDF)
  OPĆINA VOĐINCI (PDF)
  OPĆINA VRBANJA (PDF)
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD HVAR (PDF)
  GRAD IMOTSKI (PDF)
  GRAD KAŠTELA (PDF)
  GRAD KOMIŽA (PDF)
  GRAD MAKARSKA (PDF)
  GRAD OMIŠ (PDF)
  GRAD SINJ (PDF)
  GRAD SOLIN (PDF)
  GRAD SPLIT (PDF)
  GRAD STARI GRAD (PDF)
  GRAD SUPETAR (PDF)
  GRAD TRILJ (PDF)
  GRAD TROGIR (PDF)
  GRAD VIS (PDF)
  GRAD VRGORAC (PDF)
  GRAD VRLIKA (PDF)
  OPĆINA BAŠKA VODA (PDF)
  OPĆINA BOL (PDF)
  OPĆINA BRELA (PDF)
  OPĆINA CISTA PROVO (PDF)
  OPĆINA DICMO (PDF)
  OPĆINA DUGI RAT (PDF)
  OPĆINA DUGOPOLJE (PDF)
  OPĆINA GRADAC (PDF)
  OPĆINA HRVACE (PDF)
  OPĆINA JELSA (PDF)
  OPĆINA KLIS (PDF)
  OPĆINA LEĆEVICA (PDF)
  OPĆINA LOKVIČIĆI (PDF)
  OPĆINA LOVREĆ (PDF)
  OPĆINA MARINA (PDF)
  OPĆINA MILNA (PDF)
  OPĆIMA MUĆ (PDF)
  OPĆINA NEREŽIŠĆA (PDF)
  OPĆINA OKRUG (PDF)
  OPĆINA OTOK (PDF)
  OPĆINA PODBABLJE (PDF)
  OPĆINA PODGORA (PDF)
  OPĆINA PODSTRANA (PDF)
  OPĆINA POSTIRA (PDF)
  OPĆINA PRGOMET (PDF)
  OPĆINA PRIMORSKI DOLAC (PDF)
  OPĆINA PROLOŽAC (PDF)
  OPĆINA PUČIŠĆA (PDF)
  OPĆINA RUNOVIĆI (PDF)
  OPĆINA SEGET (PDF)
  OPĆINA SELCA (PDF)
  OPĆINA SUĆURAJ (PDF)
  OPĆINA SUTIVAN (PDF)
  OPĆINA ŠESTANOVAC (PDF)
  OPĆINA ŠOLTA (PDF)
  OPĆINA TUČEPI (PDF)
  OPĆINA ZADVARJE (PDF)
  OPĆINA ZAGVOZD (PDF)
  OPĆINA ZMIJAVCI (PDF)
ISTARSKA ŽUPANIJA  
  ISTARSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD BUJE-BUIE (PDF)
  GRAD BUZET (PDF)
  GRAD LABIN (PDF)
  GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA (PDF)
  GRAD PAZIN (PDF)
  GRAD POREČ-PARENZO (PDF)
  GRAD PULA-POLA (PDF)
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO (PDF)
  GRAD UMAG-UMAGO (PDF)
  GRAD VODNJAN-DIGNANO (PDF)
  OPĆINA BALE-VALLE (PDF)
  OPĆINA BARBAN (PDF)
  OPĆINA BRTONIGLA-VERTENEGLIO (PDF)
  OPĆINA CEROVLJE (PDF)
  OPĆINA FAŽANA-FASANA (PDF)
  OPĆINA FUNTANA-FONTANE (PDF)
  OPĆINA GRAČIŠĆE (PDF)
  OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA (PDF)
  OPĆINA KANFANAR (PDF)
  OPĆINA KAROJBA (PDF)
  OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA (PDF)
  OPĆINA KRŠAN (PDF)
  OPĆINA LANIŠĆE (PDF)
  OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO (PDF)
  OPĆINA LUPOGLAV (PDF)
  OPĆINA MARČANA (PDF)
  OPĆINA MEDULIN (PDF)
  OPĆINA MOTOVUN-MONTONA (PDF)
  OPĆINA OPRTALJ-PORTOLE (PDF)
  OPĆINA PIĆAN (PDF)
  OPĆINA RAŠA (PDF)
  OPĆINA SVETA NEDELJA (PDF)
  OPĆINA SVETI LOVREČ (PDF)
  OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI (PDF)
  OPĆINA SVETVINČENAT (PDF)
  OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA (PDF)
  OPĆINA TINJAN (PDF)
  OPĆINA VIŠNJAN-VISIGNANO (PDF)
  OPĆINA VIŽINADA-VISINADA (PDF)
  OPĆINA VRSAR-ORSERA (PDF)
  OPĆINA ŽMINJ (PDF)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD DUBROVNIK (PDF)
  GRAD KORČULA (PDF)
  GRAD METKOVIĆ (PDF)
  GRAD OPUZEN (PDF)
  GRAD PLOČE (PDF)
  OPĆINA BLATO (PDF)
  OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE (PDF)
  OPĆINA JANJINA (PDF)
  OPĆINA KONAVLE (PDF)
  OPĆINA KULA NORINSKA (PDF)
  OPĆINA LASTOVO (PDF)
  OPĆINA LUMBARDA (PDF)
  OPĆINA MLJET (PDF)
  OPĆINA OREBIĆ (PDF)
  OPĆINA POJEZERJE (PDF)
  OPĆINA SLIVNO (PDF)
  OPĆINA SMOKVICA (PDF)
  OPĆINA STON (PDF)
  OPĆINA TRPANJ (PDF)
  OPĆINA VELA LUKA (PDF)
  OPĆINA ZAŽABLJE (PDF)
  OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA (PDF)
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA (PDF)
  GRAD ČAKOVEC (PDF)
  GRAD MURSKO SREDIŠĆE (PDF)
  GRAD PRELOG (PDF)
  OPĆINA BELICA (PDF)
  OPĆINA DEKANOVAC (PDF)
  OPĆINA DOMAŠINEC (PDF)
  OPĆINA DONJA DUBRAVA (PDF)
  OPĆINA DONJI KRALJEVEC (PDF)
  OPĆINA DONJI VIDOVEC (PDF)
  OPĆINA GORIČAN (PDF)
  OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC (PDF)
  OPĆINA KOTORIBA (PDF)
  OPĆINA MALA SUBOTICA (PDF)
  OPĆINA NEDELIŠĆE (PDF)
  OPĆINA OREHOVICA (PDF)
  OPĆINA PODTUREN (PDF)
  OPĆINA PRIBISLAVEC (PDF)
  OPĆINA SELNICA (PDF)
  OPĆINA STRAHONINEC (PDF)
  OPĆINA SVETA MARIJA (PDF)
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU (PDF)
  OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI (PDF)
  OPĆINA ŠENKOVEC (PDF)
  OPĆINA ŠTRIGOVA (PDF)
  OPĆINA VRATIŠINEC (PDF)
GRAD ZAGREB  
  GRAD ZAGREB (PDF)
DRUGI KORISNICI PRORAČUNA  
Agencija za obalni linijski promet, Split (PDF)
Centar za socijalnu skrb Dubrovnik (PDF)
Centar za socijalnu skrb Korčula (PDF)
Centar za socijalnu skrb Metković (PDF)
Centar za socijalnu skrb Pakrac (PDF)
Centar za socijalnu skrb Požega (PDF)
Centar za socijalnu skrb Virovitica (PDF)
Dječji vrtić Čakovec (PDF)
Dječji vrtić Konavle (PDF)
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica (PDF)
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobor-grad (PDF)
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije (PDF)
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije (PDF)
Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara (PDF)
Gacko pučko otvoreno učilište, Otočac (PDF)
Galerija umjetnina, Split (PDF)
Gradski muzej Drniš, Drniš (PDF)
Gradski muzej, Karlovac (PDF)
Gradski muzej, Senj (PDF)
Gradsko kazalište Zorin dom, Karlovac (PDF)
Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Karlovac (PDF)
Kazalište lutaka, Zadar (PDF)
Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (PDF)
Narodna knjižnica i čitaonica, Murter (PDF)
Narodna knjižnica Knin (PDF)
Narodna knjižnica Petar Preradović, Bjelovar (PDF)
Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije (PDF)
Odgojni dom Bedekovčina (PDF)
Pučko otvoreno učilište dr. Ante Starčević, Gospić (PDF)
Pučko otvoreno učilište Križevci (PDF)
Pučko otvoreno učilište, Koprivnica (PDF)
Samostalna narodna knjižnica Gospić (PDF)
Sveučilišna knjižnica u Splitu (PDF)
VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (PDF)
Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok (PDF)
Zatvor u Bjelovaru (PDF)
Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije (PDF)
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar (PDF)
Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (PDF)
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (PDF)
Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije (PDF)
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (PDF)
TRGOVAČKA DRUŠTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI  
Brodotrogir d.d. (PDF)
Državna ergela lipicanaca (PDF)
Imunološki zavod d.d. (PDF)
Jadroplov d.d. (PDF)
Park Prevlaka d.o.o. (PDF)
TRGOVAČKA DRUŠTVA NA LOKALNOJ RAZINI  
1. Maj d.o.o., Labin (PDF)
Aquatehnika d.o.o., Varaždin (PDF)
Glas Podravine d.o.o., Koprivnica (PDF)
Gradska plinara d.o.o., Krapina (PDF)
Gradsko gospodarstvo d.o.o., Vinkovci (PDF)
Grijanje Varaždin d.o.o., Varaždin (PDF)
Humkom d.o.o., Hum na Sutli (PDF)
Humplin d.o.o., Hum na Sutli (PDF)
Ivkom - Plin d.o.o., Ivanec (PDF)
Komunalac d.o.o., Garešnica (PDF)
Komunalac d.o.o., Senj (PDF)
Komunalac d.o.o., Vela Luka (PDF)
Komunalac Fažana d.o.o. (PDF)
Komunalac Glina d.o.o. (PDF)
Komunalac Sisak d.o.o. (PDF)
Komunalije - plin d.o.o., Đurđevac (PDF)
Komunalije d.o.o., Čazma (PDF)
Komunalni servis d.o.o., Rovinj (PDF)
Komunalno d.o.o., Zabok (PDF)
Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali (PDF)
Komunalno društvo Kijevo d.o.o. (PDF)
Komunalno društvo Murtela d.o.o., Murter (PDF)
Komunalno društvo Pag d.o.o., Pag (PDF)
Komunalno trgovačko društvo Hober d.o.o., Korčula (PDF)
Koprivnica plin d.o.o., Koprivnica (PDF)
Koprivnica sport d.o.o., Koprivnica (PDF)
Ljekarna Varaždinske županije, Varaždin (PDF)
Montraker d.o.o., Vrsar (PDF)
Neapolis d.o.o., Novigrad (PDF)
Obala i lučice d.o.o., Zadar (PDF)
Parkovi i nasadi d.o.o., Split (PDF)
Podi Šibenik d.o.o. (PDF)
Pučko otvoreno učilište Šibenik (PDF)
Razvojna agencija grada Slavonskog Broda d.o.o. (PDF)
Razvojna agencija Zadarske županije - Zadra d.o.o., Zadar (PDF)
Stan d.o.o., Poreč (PDF)
Škovacin d.o.o., Rogoznica (PDF)
Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o., Daruvar (PDF)
Termoplin - Novi Marof d.d. (PDF)
Tržnica d.o.o., Pula (PDF)
Usluga d.o.o., Pazin (PDF)
Usluga Poreč d.o.o. (PDF)
Valbruna sport d.o.o., Rovinj (PDF)
Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o., Varaždin (PDF)
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci (PDF)
Vir održavanje d.o.o., Vir (PDF)
Zagorski vodovod d.o.o., Zabok (PDF)
Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavonski Brod (PDF)
Zelenilo d.o.o., Karlovac (PDF)
Zelenjak d.o.o., Klanjec (PDF)
NEPROFITNE ORGANIZACIJE  
Javna ustanova "Rezervat Lokrum", Dubrovnik (PDF)
Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik (PDF)
Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik (PDF)
Turistička zajednica grada Čakovca (PDF)
Turistička zajednica grada Dubrovnika (PDF)
Turistička zajednica grada Virovitice (PDF)
Turistička zajednica općine Župa dubrovačka (PDF)
Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije (PDF)
Vatrogasna zajednica grada Otočca (PDF)
Vatrogasna zajednica grada Senja (PDF)
PROJEKTI  
Program ISPA (PDF)
Projekt financiran iz IDF darovnice za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj (PDF)
Projekt priprema liste projekata za instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa (PDF)
Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja (PDF)
Projekt Tehnička pomoć Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje projekata EU i Nacionalnom ISPA koordinatoru (PDF)
17. travnja 2014.
U Državnom uredu za reviziju je 14. i 15. travnja 2014. u bilateralnoj radnoj posjeti boravila delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu s dr. sc. Milanom Dabovićem, predsjednikom Senata. Na radnom sastanku su razmijenjena... više
26. veljače 2014.
Prve izmjene Plana nabave za 2014. godinu više
14. veljače 2014.
Plan nabave za 2014. godinu više
10. veljače 2014.
O Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2013. i izvješćima o obavljenim revizijama, Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i... više
27. siječnja 2014.
Preuzmite datoteku (pdf) . više