Aktivnosti ureda

Objavljeno 29. prosinca 2011.

Radionica o reviziji prora鑥nskih ra鑥na i konsolidiranih financijskih izvje箃aja

Predstavnici Dr綼vnog ureda za reviziju su 1. i 2. prosinca 2011. sudjelovali na radionici o reviziji prora鑥nskih ra鑥na i konsolidiranih financijskih izvje箃aja, koja je odr綼na u Beogradu, u organizaciji SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Mangement). Radionica je jedna od aktivnosti koju su 鑕lnici vrhovnih revizijskih institucija 鑜anica Mre緀 zemalja kandidata i potencijalnih kandidata dogovorili Istanbulskim sporazumom, u o緐jku 2011. Teme radionice su odabrane na temelju prethodno obra餰nih upitnika. Razmijenjena su prakti鑞a iskustva u primjeni me饀narodnih revizijskih standarda. Cilj radionice je bio usmjeren na pronala緀nje novih ideja za uskla餴vanje institucionalne prakse dr綼vnih revizija s odgovaraju鎖m me饀narodnim standardima (ISSAI).

26. velja鑕 2014.
Prve izmjene Plana nabave za 2014. godinu vi筫
14. velja鑕 2014.
Plan nabave za 2014. godinu vi筫
10. velja鑕 2014.
O Izvje规u o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za 2013. i izvje规ima o obavljenim revizijama, Izvje规u o obavljenoj financijskoj reviziji politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i... vi筫
27. sije鑞ja 2014.
Preuzmite datoteku (pdf) . vi筫
16. sije鑞ja 2014.
KLASA: 041-01/14-12/2 URBROJ: 613-01-01-14-2 Zagreb, 15. sije鑞ja 2014. OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJE㏕AJA ZA 2013. Prema odredbama 鑜anka 2. Uredbe o ra鑥novodstvu... vi筫