Aktivnosti ureda

Objavljeno 30. sije鑞ja 2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njegovog izvr筫nja u 2011., od 17. sije鑞ja 2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njegovog izvr筫nja u 2011.

17. travnja 2014.
U Dr綼vnom uredu za reviziju je 14. i 15. travnja 2014. u bilateralnoj radnoj posjeti boravila delegacija Dr綼vne revizorske institucije Crne Gore na 鑕lu s dr. sc. Milanom Dabovi鎒m, predsjednikom Senata. Na radnom sastanku su razmijenjena... vi筫
26. velja鑕 2014.
Prve izmjene Plana nabave za 2014. godinu vi筫
14. velja鑕 2014.
Plan nabave za 2014. godinu vi筫
10. velja鑕 2014.
O Izvje规u o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za 2013. i izvje规ima o obavljenim revizijama, Izvje规u o obavljenoj financijskoj reviziji politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i... vi筫
27. sije鑞ja 2014.
Preuzmite datoteku (pdf) . vi筫