Revizija - 2019.

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A
I. IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019.
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019. ( PDF)
II. IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018.
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. ( PDF)
KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA
SKUPNO IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ( PDF)
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU ( PDF)
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU ( PDF)
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK PDF)
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VIROVITICA PDF)
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ( PDF)
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD PDF)
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ( PDF)
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU PDF)
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ( PDF)
INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ ( PDF)
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE PDF)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA ( PDF)
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA ( PDF)
MINISTARSTVO KULTURE ( PDF)
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ( PDF)
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ( PDF)
MINISTARSTVO TURIZMA ( PDF)
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA ( PDF)
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ( PDF)
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ( PDF)
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE ( PDF)
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT PDF)
SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA ( PDF)
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, ZAGREB PDF)
LOKALNE JEDINICE
SKUPNO IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
ŽUPANIJE
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ( PDF)
BRODSKO-POSAVSKA PDF)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ( PDF)
ISTARSKA ( PDF)
KARLOVAČKA ( PDF)
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ( PDF)
KRAPINSKO-ZAGORSKA ( PDF)
LIČKO-SENJSKA ( PDF)
MEĐIMURSKA ( PDF)
OSJEČKO-BARANJSKA ( PDF)
POŽEŠKO-SLAVONSKA ( PDF)
PRIMORSKO-GORANSKA PDF)
SISAČKO-MOSLAVAČKA ( PDF)
SPLITSKO-DALMATINSKA ( PDF)
ŠIBENSKO-KNINSKA ( PDF)
VARAŽDINSKA ( PDF)
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ( PDF)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ( PDF)
ZADARSKA ( PDF)
ZAGREBAČKA PDF)
GRADOVI
BIOGRAD NA MORU PDF)
BJELOVAR ( PDF)
ČAKOVEC ( PDF)
DUBROVNIK ( PDF)
GOSPIĆ PDF)
KARLOVAC PDF)
KAŠTELA ( PDF)
KLANJEC PDF)
KOPRIVNICA ( PDF)
KRAPINA ( PDF)
KUTJEVO ( PDF)
OSIJEK ( PDF)
PAZIN PDF)
POŽEGA ( PDF)
PRELOG ( PDF)
PULA-POLA ( PDF)
RIJEKA PDF)
SAMOBOR PDF)
SISAK ( PDF)
SLAVONSKI BROD ( PDF)
SPLIT PDF)
ŠIBENIK ( PDF)
VARAŽDIN ( PDF)
VELIKA GORICA PDF)
VINKOVCI ( PDF)
VIROVITICA PDF)
VUKOVAR ( PDF)
ZADAR PDF)
ZAGREB PDF)
OPĆINE
BOGDANOVCI PDF)
DESINIĆ PDF)
DEŽANOVAC PDF)
DONJI ANDRIJEVCI ( PDF)
ĐULOVAC PDF)
FERDINANDOVAC ( PDF)
GORNJA VRBA ( PDF)
GORNJI BOGIĆEVCI PDF)
GRADEC PDF)
GRADIŠTE PDF)
HLEBINE PDF)
IVANKOVO ( PDF)
JAKŠIĆ PDF)
KAPELA PDF)
KARLOBAG PDF)
NETRETIĆ ( PDF)
NOVA BUKOVICA PDF)
SLIVNO PDF)
SVETA MARIJA PDF)
SVETI PETAR OREHOVEC ( PDF)
ŠTEFANJE PDF)
ŠTITAR ( PDF)
TRNAVA ( PDF)
VIR ( PDF)
VIŠKOVCI ( PDF)
VUKA ( PDF)
PRORAČUNSKI KORISNICI LOKALNIH JEDINICA
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC PDF)
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKA PDF)
OSNOVNA ŠKOLA MATO LOVRAK, NOVA GRADIŠKA PDF)
TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA PDF)
VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ( PDF)
TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA
IVKOM-VODE D.O.O., IVANEC ( PDF)
PRIVREDA D.O.O., PETRINJA ( PDF)
STARI GRAD D.O.O., ĐURĐEVAC ( PDF)
NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE
SKUPNO IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
NACIONALNI PARKOVI
NACIONALNI PARK BRIJUNI ( PDF)
NACIONALNI PARK KORNATI ( PDF)
NACIONALNI PARK KRKA ( PDF)
NACIONALNI PARK MLJET ( PDF)
NACIONALNI PARK PAKLENICA ( PDF)
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA ( PDF)
NACIONALNI PARK RISNJAK ( PDF)
NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT ( PDF)
PARKOVI PRIRODE
PARK PRIRODE BIOKOVO ( PDF)
PARK PRIRODE KOPAČKI RIT ( PDF)
PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE ( PDF)
PARK PRIRODE LONJSKO POLJE ( PDF)
PARK PRIRODE MEDVEDNICA ( PDF)
PARK PRIRODE PAPUK ( PDF)
PARK PRIRODE TELAŠĆICA ( PDF)
PARK PRIRODE UČKA ( PDF)
PARK PRIRODE VELEBIT ( PDF)
PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO ( PDF)
PARK PRIRODE ŽUMBERAK ( PDF)
LUČKE UPRAVE
SKUPNO IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA OSIJEK ( PDF)
JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SISAK ( PDF)
JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD ( PDF)
JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA VUKOVAR ( PDF)
LUČKA UPRAVA DUBROVNIK ( PDF)
LUČKA UPRAVA NOVALJA ( PDF)
LUČKA UPRAVA PLOČE ( PDF)
LUČKA UPRAVA POREČ ( PDF)
LUČKA UPRAVA PULA ( PDF)
LUČKA UPRAVA RIJEKA ( PDF)
LUČKA UPRAVA ROVINJ ( PDF)
LUČKA UPRAVA SENJ ( PDF)
LUČKA UPRAVA SPLIT ( PDF)
LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ( PDF)
LUČKA UPRAVA ŠIBENIK ( PDF)
LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ( PDF)
LUČKA UPRAVA ZADAR ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR - KRALJEVICA - KOSTRENA ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA VELA LUKA ( PDF)
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR ( PDF)
STUDENTSKI CENTRI
SKUPNO IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI STUDENTSKIH CENTARA ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK ( PDF)
STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC ( PDF)
STUDENTSKI CENTAR PULA ( PDF)
STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU ( PDF)
STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU ( PDF)
STUDENTSKI CENTAR U SPLITU ( PDF)
STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN ( PDF)
STUDENTSKI KATOLIČKI CENTAR SPLIT ( PDF)
SVEUČILIŠTE U RIJECI STUDENTSKI CENTAR RIJEKA ( PDF)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU ( PDF)
VELEUČILIŠTE U POŽEGI STUDENTSKI CENTAR POŽEGA ( PDF)
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU, STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK ( PDF)
SPORTSKE UDRUGE
SKUPNO IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA ( PDF)
HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ  ( PDF
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR ( PDF)
KRAPINSKI SPORTSKI SAVEZ ( PDF
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ( PDF
POŽEŠKI ŠPORTSKI SAVEZ ( PDF
SAVEZ SPORTOVA NOVA GRADIŠKA ( PDF
SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA ( PDF
SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA ( PDF
SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE PITOMAČA ( PDF
ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA ŠIBENIKA ( PDF
ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA VODICA ( PDF
ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PDF)
ZAJEDNICA SPORTOVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE PDF)
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA OPATIJE SPORTSKI SAVEZ GRADA OPATIJE PDF)
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ PDF)
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA PDF)
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA PDF)
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE PDF)
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA  PDF)
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VELIKE GORICE PDF)
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA PDF)
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE PDF)
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA  PDF)
DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PREDAVAC ( PDF)
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLUNJ ( PDF)
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA ( PDF)
REVIZIJE UČINKOVITOSTI
INFORMACIJSKI SUSTAV CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA
INFORMACIJSKI SUSTAV CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA ( PDF)
KONCESIJSKI UGOVOR - AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ
KONCESIJSKI UGOVOR - AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ ( PDF)
KONCESIJSKI UGOVOR - ISTARSKI IPSILON
KONCESIJSKI UGOVOR - ISTARSKI IPSILON ( PDF)
MJERE I AKTIVNOSTI ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U RH
MJERE I AKTIVNOSTI ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U RH ( PDF)
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA
SKUPNO IZVJEŠĆE
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
ISTARSKA ŽUPANIJA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
PROVJERA PROVEDBE DANIH PREPORUKA
SKUPNO IZVJEŠĆE
PROVJERA PROVEDBE DANIH PREPORUKA ( PDF)
POJEDINAČNA IZVJEŠĆA
EKONOMSKA OPRAVDANOST RAZLIKA U CIJENI KOMUNALNIH JAVNIH USLUGA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ISTARSKA ŽUPANIJA - JAVNA ODVODNJA PDF)
ISTARSKA ŽUPANIJA - KOMUNALNI OTPAD PDF)
KARLOVAČKA ŽUPANIJA ( PDF)
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA ( PDF)
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA ( PDF)
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA PDF)
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ( PDF)
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA PDF)
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ( PDF)
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ZAGREB ( PDF)
FINANCIJSKA REVIZIJA
BRODARSKI INSTITUT D.O.O. ( PDF)
NABAVA
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D., Rijeka ( PDF)
HEP-PLIN D.O.O., Osijek ( PDF)
HRVATSKE ŠUME D.O.O. PDF)
HŽ CARGO D.O.O. ZA PRIJEVOZ TERETA ( PDF)
HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ( PDF)
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. ( PDF)
JADROLINIJA, RIJEKA ( PDF)
JADROPLOV D.D., SPLIT ( PDF)
LUKA-VUKOVAR D.O.O. ( PDF)
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. ( PDF)
ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O. ( PDF)
ZRAČNA LUKA PULA D.O.O. ( PDF)
RAD NADZORNIH ODBORA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA ( PDF)
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ( PDF)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ISTARSKA ŽUPANIJA ( PDF)
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA ( PDF)
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA ( PDF)
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ( PDF)
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ( PDF)
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ( PDF)
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA ( PDF)
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA ( PDF)
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ( PDF)
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ( PDF)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ZADARSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ( PDF)
REZULTATI I CILJEVI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ZADARSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ( PDF)
SPRJEČAVANJE I OTKRIVANJE PRIJEVARA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ( PDF)
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ( PDF)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ZADARSKA ŽUPANIJA ( PDF)
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ( PDF)

Kontakt