Obavijest neprofitnim organizacijama

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

U skladu s odredbom članka 70. stavka 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08), koja se primjenjuje od 23. siječnja 2008., neprofitne organizacije su obvezne dostavljati račun prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Iz navedenog proizlazi da neprofitne organizacije nisu u obvezi dostavljati polugodišnje izvješće Državnom uredu za reviziju.

U skladu s odredbom članka 70. stavka 1. spomenute Uredbe, neprofitne organizacije su i nadalje u obvezi godišnje financijske izvještaje dostavljati u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavod za statistiku u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Kontakt