Glavni državni revizor u posjetu Državnom uredu za reviziju Republike Kosovo

Ivan Klešić, glavni državni revizor sa suradnicima boravio je 24. i 25. travnja 2019. u radnom posjetu Državnom uredu za reviziju Republike Kosovo na poziv Besnika Osmanija, glavnoga državnog revizora Republike Kosovo. Tijekom posjeta održani su sastanci s čelnicima kosovskog Ureda, Besnikom Osmanijem, glavnim državnim revizorom i Ilirom Salihuom, zamjenikom glavnoga državnog revizora te s Bedrijem Hamzom, ministrom financija. Sudionici su...

Pročitajte više ›

Posjet predsjednika Državnog ureda za reviziju Republike Bugarske

Na poziv Ivana Klešića, glavnoga državnog revizora, 15. travnja 2019. u službenom posjetu Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske boravio je Tzvetan Tzvetkov, predsjednik Državnog ureda za reviziju Republike Bugarske. Glavne teme razgovora odnosile su se na status zajedničkog twinning projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji, aktivnosti u vezi s unutarnjom revizijom EUROSAI-a te pripremu koordinirane revizije Europa 2020 –...

Pročitajte više ›

Posjet delegacije Ureda za reviziju institucija BiH

Na poziv Ivana Klešića, glavnoga državnog revizora, 3. travnja 2019. u posjetu Državnom uredu za reviziju boravio je Dragan Vrankić, glavni revizor Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, u pratnji Anke Šešlija, načelnice Službe za pravne, financijske i opće poslove, Nedžada Hajtića, rukovoditelja Odjela za financijsku reviziju i Hrvoja Tvrtkovića, rukovoditelja Odjela za reviziju učinkovitosti. Tijekom posjete održan je sastanak...

Pročitajte više ›

Donesen novi Zakon o Državnom uredu za reviziju

Hrvatski sabor je na 11. sjednici donio novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, koji je objavljen u Narodnim novinama 25/19, od 13. ožujka 2019., a stupa na snagu 21. ožujka 2019. Novine u odnosu na dosadašnji Zakon, odnose se, između ostalog, na obavljanje revizije Hrvatske narodne banke te sankcioniranje onih subjekata revizije i zakonskih predstavnika subjekata revizije koji u propisanom roku ne dostave Državnom uredu za reviziju plan...

Pročitajte više ›

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 11. sjednici, 15. veljače 2019. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017. (109 glasova ZA i jedan PROTIV), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna (110 glasova ZA), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica (111 glasova ZA), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (110 glasova ZA i dva SUZDRŽANA) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima (107 glasova ZA).

Kontakt