Seminar "Revizija EU u akciji"

U organizaciji Državnog ureda za reviziju Danske, a u suradnji s Mrežom za nacionalna EU izvješća kojom predsjedava Državni ured za reviziju Nizozemske, u Kopenhagenu je 2. i 3. veljače 2012. održan seminar „Revizija EU u akciji“, na kojem su sudjelovali predstavnici vrhovnih revizijskih institucija iz 18 zemalja uključujući Hrvatsku. Svrha seminara je bila pridonijeti znanju o revizijama EU fondova, usporediti nacionalne administrativne...

Pročitajte više ›

Usvajanje UN-ove rezolucije o jačanju neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. usvojila Rezoluciju A/66/209 "Promicanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave jačanjem vrhovnih revizijskih institucija". Usvajanje navedene rezolucije predstavlja krunsko postignuće zajedničkih napora svih vrhovnih revizijskih institucija usmjerenih jačanju njihove neovisnosti i osiguravanju priznavanja Limske i...

Pročitajte više ›

Radionica o reviziji proračunskih računa i konsolidiranih financijskih izvještaja

Predstavnici Državnog ureda za reviziju su 1. i 2. prosinca 2011. sudjelovali na radionici o reviziji proračunskih računa i konsolidiranih financijskih izvještaja, koja je održana u Beogradu, u organizaciji SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Mangement). Radionica je jedna od aktivnosti koju su čelnici vrhovnih revizijskih institucija članica Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata dogovorili Istanbulskim...

Pročitajte više ›

Obavijest za političke stranke, nezavisne zastupnike i zastupnike nacionalnih manjina u hrvatskom saboru, te nezavisne članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica

Predmet: OBJAVA IZVJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2011. U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11), Državni ured za reviziju provodi reviziju godišnjih financijskih izvještaja i financijskog poslovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, te nezavisnih članova predstavničkih tijela...

Pročitajte više ›

Obavijest

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), Državni ured za reviziju je 16. prosinca 2011. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. Prilog navedenog Izvješća su izvješća o obavljenim revizijama. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. i izvješća o obavljenim revizijama su objavljena na web stranici Državnog ureda za reviziju.

Posjeta delegacije Državne revizorske institucije Republike Srbije

Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske, u službenoj bilateralnoj posjeti Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske boravio je 6. i 7. prosinca 2011. Radoslav Sretenović, predsjednik Državne revizorske institucije Republike Srbije sa suradnicima. Predstavnici dviju državnih revizija su tom prigodom razgovarali o metodologiji obavljanja financijske revizije i revizije učinkovitosti,...

Pročitajte više ›

Obavijest

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11) i članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11), Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 6. prosinca 2011. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2010. Izvješće je objavljeno na web stranici Državnog ureda za reviziju.

Obavijest

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 5. prosinca 2011. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu HP Hrvatska pošta d.d. Izvješća o obavljenim revizijama su objavljena na web stranici Državnog ureda za reviziju.

Glavni državni revizor u posjetu Računskom sudu Republike Austrije

Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor je s mr. sc. Lidijom Pernar i mr. sc. Nediljkom Rogošić, pomoćnicama glavnoga državnog revizora, 28. studenoga 2011. boravio u bilateralnoj posjeti Računskom sudu Republike Austrije. Glavne teme sastanka s dr. Josefom Moserom, predsjednikom Računskog suda i njegovim suradnicima, odnosile su se na: - reviziju strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, - ulogu vrhovnih...

Pročitajte više ›

Kontakt