Međunarodni sastanci predstavnika vrhovnih revizijskih institucija

U Pragu je 26. travnja 2010. održan sastanak predstavnika vrhovnih revizijskih institucija članica Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Europskog revizorskog suda, uz sudjelovanje predstavnika Zajedničke radne skupine za revizijske aktivnosti i predstavnike SIGMA-e. Sastanku je u ime Državnog ureda za reviziju nazočila Lidija Pernar, pomoćnik glavnoga državnog revizora za međunarodnu suradnju. Na...

Pročitajte više ›

Godišnji sastanak državnih revizija zemalja članica NATO-a (Bruxelles, 18. svibnja 2010.)

Predstavnici Državnog ureda za reviziju su sudjelovali 18. svibnja 2010. u Bruxellesu na godišnjem sastanku predstavnika državnih revizija zemalja članica NATO-a, na kojem se raspravljalo o Godišnjem izvješću o aktivnostima Međunarodnog odbora revizora za NATO. Međunarodni odbor revizora za NATO (IBAN) obavlja reviziju operativnih troškova Sjedišta NATO-a, aktivnosti NATO agencija i NATO sigurnosnog i investicijskog programa (NSIP)....

Pročitajte više ›

Sastanak s izaslanstvom Europskog parlamenta

Šima Krasić, glavni državni revizor, u pratnji suradnika, sastala se 24. lipnja 2010. s izaslanstvom Odbora za proračun i Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta, kojem su nazočili: Jan Pierre Audy, član Europskog parlamenta, Tamas Deutsch, član Europskog parlamenta, Goran Farm, član Europskog parlamenta, Theodor Stolojan, član Europskog parlamenta, Derek Vaughn, član Europskog parlamenta,...

Pročitajte više ›

Sastanak s Komisijom nezavisnih stručnjaka Europske komisije za borbu protiv korupcije

U Državnom uredu za reviziju je 30. lipnja 2010. održan sastanak s predstavnicima Misije nezavisnih stručnjaka Europske komisije za borbu protiv korupcije Laurom Stefan i Alanom Johnom, te Paulinom Stanoevom, predstavnicom Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Sastanku su nazočili i Davor Dubravica, (Ministarstvo pravosuđa) te Damir Živković (Porezna uprava), a u ime Državnog ureda za reviziju Lidija Pernar, Nediljka Rogošić i...

Pročitajte više ›

Kontakt