Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018., te sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem su prilogu 23 pojedinačna izvješća (20 ministarstava i tri zavoda), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 71 pojedinačno izvješće (jedanaest gradova i 60 općina), Izvješće...

Pročitajte više ›

Ivan Klešić ponovo imenovan za glavnog državnog revizora

Hrvatski sabor je, u skladu s odredbama članka 8. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), na 10. sjednici 3. prosinca 2018. imenovao mr. Ivana Klešića, dipl. oec. za glavnoga državnog revizora na vrijeme od 8 godina. Glavni državni revizor stupa na dužnost 11. prosinca 2018. 

Bilateralna posjeta glavnoga državnog revizora Republike Albanije

U službenom posjetu Državnom uredu za reviziju boravio je 8. i 9. studenoga 2018. Bujar Leskaj, glavni državni revizor Republike Albanije sa suradnicima. Teme službene posjete bile su informiranje o razvojnim novostima, obavljanje paralelnih revizija te efekti twinning projekta kojeg su u albanskom državnom uredu za reviziju obavljali u protekle dvije i pol godine državni uredi za reviziju Republike Hrvatske i Republike Poljske. Osim...

Pročitajte više ›

Potpisan sporazum o suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Poljske

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Poljske potpisali su u Dubrovniku 12. listopada 2018. Sporazum o međusobnoj suradnji, kojim je utvrđena suradnja u okviru INTOSAI-a, EUROSAI-a i Kontaktnog odbora EU te bilateralna suradnja na projektima tehničke pomoći za zemlje kandidate za ulazak u Europsku uniju.

Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije i Europskog revizorskog suda

Godišnji sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica  Europske unije i Europskog revizorskog suda (dalje u tekstu: Kontaktni odbor), čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Republike Hrvatske, održan je u Dubrovniku 11. i 12. listopada 2018. Sastanku su nazočili čelnici i predstavnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU i Europskog revizorskog suda te čelnici i predstavnici...

Pročitajte više ›

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 9. sjednici, 28. rujna 2018. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova (91 glas ZA, 7 SUZDRŽANIH i 3 PROTIV), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske (92 glasa ZA, 8 SUZDRŽANIH i 1 PROTIV) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog...

Pročitajte više ›

Novi način pisanja izvješća o obavljenoj reviziji

Državni ured za reviziju obavlja revizije u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija. U skladu s navedenim Standardima, do ove godine Ured je za subjekte kod kojih je obavljao financijsku reviziju, izražavao jedno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju. S obzirom na to da su Standardi izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje u financijskoj reviziji, Ured...

Pročitajte više ›

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 18. rujna 2018. dostavio Hrvatskom saboru 55 izvješća, od toga 35 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, 13 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti i sedam izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka danih u prošloj reviziji. Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji odnose se na osam korisnika državnog proračuna i 27 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (šest gradova i 21...

Pročitajte više ›

Zatvaranje Twinning projekta u Republici Albaniji

U Tirani je 11. srpnja 2018. održana konferencija prigodom zatvaranja od Europske komisije financiranog Twinning projekta „Jačanje kapaciteta vanjske revizije“, kojeg su u vrhovnoj revizijskoj instituciji Republike Albanije zajednički provodili Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Poljske. Svečanosti zatvaranja projekta nazočili su, između ostalih, Romana Vlahutin, veleposlanica Europske Unije u...

Pročitajte više ›

Kontakt