Potpisan sporazum o suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Poljske

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Poljske potpisali su u Dubrovniku 12. listopada 2018. Sporazum o međusobnoj suradnji, kojim je utvrđena suradnja u okviru INTOSAI-a, EUROSAI-a i Kontaktnog odbora EU te bilateralna suradnja na projektima tehničke pomoći za zemlje kandidate za ulazak u Europsku uniju.

Kontakt