Sastanak INTOSAI odbora za izgradnju kapaciteta

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Fotografija Japan

Ivan Klešić, glavni državni revizor, sudjelovao je sa suradnicima od 1. do 3. srpnja 2019. na godišnjem sastanku INTOSAI Odbora za izgradnju kapaciteta, koji je održan u Tokiju, Japan, a čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Japana.
Sastanak članova Odbora organizirala je Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i njegova inicijativa za razvoj (IDI) kako bi se ispitale potrebe vrhovnih revizijskih institucija u vezi izgradnje kapaciteta. Uz godišnji sastanak Odbora, održane su radionice na kojima se raspravljao o problematici obavljanja revizije, neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija, važnosti profesionalnih standarda, daljnjoj profesionalizaciji ljudskih resursa kao kritičkom čimbeniku uspjeha i kontinuiranog poboljšanja učinkovitosti.
Također, bilo je govora i mjerenju učinaka te implementaciji INTOSAI standarda.

Kontakt