Javna nabava

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

U skladu s odredbom članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a na temelju izjave glavnoga državnog revizora, Državni ured za reviziju objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Državnog ureda za reviziju iz članka 76. stavka 2. točke 1. istog Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Kontakt