Plan nabave

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

U skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17), Plan nabave Državnog ureda za reviziju za 2018. i sve izmjene Plana nabave, objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i dostupne su do 30. lipnja 2019. Isto tako, objavljen je i Plan nabave Državnog ureda za reviziju za 2019., koji će biti dostupan do 30. lipnja 2020.

Kontakt