Godišnji plan 2019

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Godišnji program i plan rada donosi glavni državni revizor i to za razdoblje od 1. listopada tekuće godine do 30. rujna iduće godine.

Opseg godišnjeg programa i plana rada utvrđuje se na temelju zakonom propisanih kriterija, a to su: odredbe Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, procjena rizika, financijska značajnost subjekta revizije, rezultati prethodne revizije, prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije, te drugi kriteriji koji se utvrđuju unutarnjim aktom Državnog ureda za reviziju.

Broj subjekata revizije je određen, između ostalog, i na temelju broja raspoloživih revizorskih timova.

Kontakt