Zamjenik glavnoga državnog revizora

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Jozo Serdarušić, dipl. oec., imenovan je na dužnost zamjenika glavnoga državnog revizora 1. listopada 1999. Odlukom Hrvatskog sabora od 21. listopada 2011. ponovno je imenovan zamjenikom glavnoga državnog revizora na osam godina.

Rođen je 10. studenoga 1949. u Roškom Polju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, završio je poslijediplomski specijalistički studij iz područja revizije, za što je dobio godišnje priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Stekao je zvanja ovlaštenoga revizora i ovlaštenoga državnog revizora. Na Visokoj poslovnoj školi Libertas je stekao diplomu za nadzor i korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora, uprava i upravnih vijeća.

Radio je u više radnih organizacija i institucija, između ostalih, u Radioteleviziji Zagreb i Zračnoj luci Zagreb. Tijekom 1993. i 1994. u registriranom revizorskom društvu obavljao je poslove revizora i voditelja revizije financijskih izvještaja dioničkih društava.

Od 1. prosinca 1994. radi u Državnom uredu za reviziju kao ovlašteni državni revizor na poslovima višeg državnog revizora, zatim načelnika Odjela za reviziju pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna i pravnih osoba s pretežitim udjelom državnog kapitala. Poslove pomoćnika glavnoga državnog revizora obavljao je od 1. listopada 1995. do 30. rujna 1999. Bio je voditelj twinning projekta "Jačanje vanjskog nadzora nad izvršenjem proračuna", koji je uspješno proveden u suradnji s Nacionalnim uredom za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva, a financiran je sredstvima Europske unije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 10. travnja 2008., imenovan je članom nacionalnog Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije. Nositelj je Spomenice domovinske zahvalnosti.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Kontakt