Stranke, zastupnici, vijećnici

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A
PROPISI
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13)
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2986/2013., od 20. prosinca 2013. (Narodne novine 2/14)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 1/15)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 31/15) - OBRASCI
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine 119/15)
Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne novine 50/11, 93/11 i 55/13)
Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine 90/13 i 96/13)
FI-OBRASCI
OBAVIJESTI

Kontakt