Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na 16. sjednici, 30. travnja 2020., prihvatio Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, i to sa 110 glasova ZA, jednim PROTIV i devet suzdržanih; Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018., sa 115 glasova ZA, dva PROTIV i tri SUZDRŽANA; Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji studentskih centara, s 99 glasova ZA, tri PROTIV i 16 SUZDRŽANIH; Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti uspostave i korištenja informacijskog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u tijelima državne uprave i drugim korisnicima proračuna, sa 104 glasova ZA, jedan PROTIV i četiri SUZDRŽANA; Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, građenje te gospodarsko korištenje i održavanje autoceste Zagreb - Macelj i njenih pratećih objekata na cestovnom zemljištu, sa 108 glasova ZA, dva PROTIV i devet SUZDRŽANIH te Izvješće  o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon), sa 106 glasova ZA, dva PROTIV i pet SUZDRŽANIH.
Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju