Koprivnica

Trg bana Josipa Jelačića 16
48 000 Koprivnica

Pročelnica: Vesna Sokač, dipl. oec.

Tel: 048 62 41 76
Mob: 099 38 75 322
E-mail: dur.koprivnica@revizija.hr