Split

Trg Franje Tuđmana 4
21 000 Split

Pročelnica: Biserka Vukušić, dipl. oec.

Tel: 021 58 53 50
Mob: 099 38 75 329
E-mail: dur.split@revizija.hr