Izjava o pristupačnosti


Državni ured za reviziju, Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19)( dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. prosinca 2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.revizija.hr.

 
Stupanj usklađenosti
Ove internetske stranice u većoj su mjeri usklađene sa Zakonom, osim zbog iznimki koje su navedene u nastavku.
 
Nepristupačan sadržaj
  • poveznice sadržane u pojedinim objavama nisu deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih
  • sve poveznice se ne otvaraju u istom prozoru preglednika
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word, uz odabir opcija za pristupačnost, nego skeniranjem tiskanih dokumenta te nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • s pomoću tipkovnice ne može se pristupiti postavkama pristupačnosti
  • ne koriste se glasovne naredbe
  • ne koristi se vizualni indikator fokusa (oznaka na koji dio sadržaja/stranice je usmjerena pozornost korisnika)
  • ne postoji alternativni način prezentacije informacija poput audiozapisa za tekstove
  • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7., stavkom 1. Zakona nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • interaktivni elementi na mrežnom mjestu, uključujući izbornike, ikone i poveznice, u manjem broju slučajeva nemaju naslove koji daju uvid gdje vode
  • kod opsežnijih tekstova nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje za osobe koje koriste hrvatski znakovni jezik niti su korištene ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju razumijevanje teksta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava sastavljena je prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog ureda za reviziju. Državni ured za reviziju redovito će revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Izjava o pristupačnosti posljednji put je revidirana 22. rujna 2023.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica, ako primijete neusklađen sadržaj, da o tome obavijeste Državni ured za reviziju.
 
Sve upite vezane za pristupačnost mrežnog sjedišta Državnog ureda za reviziju korisnici mogu uputiti službeniku za informiranje.
 
Podaci za kontakt službenika za informiranje:
Josipa Maraković
Državni ured za reviziju
Prolaz Jurja Ratkaja 8
10 000 Zagreb
tel.:  01 462 78 58
e-adresa: pristupinfo@revizija.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.
 
Podaci za kontakt Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske:
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske
Trg žrtava fašizma 3
10 000 Zagreb
tel.: 01 209 91 00
faks: 01 209 91 22
e-adresa: ppi@pristupinfo.hr
mrežna stranica: www.pristupinfo.hr