Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 29. svibnja 2015. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.  
Obavijest o dostavi izvješća Saboru