Vrhovne revizijske institucije u EU objedinjuju svoje publikacije o kibersigurnosti u jedinstveni dokument

Posljednjih godina prijeti nam sve veća opasnost od kiberkriminala i kibernapada, zbog čega revizori diljem Europske unije posvećuju sve veću pozornost otpornosti ključnih informacijskih sustava i digitalnih infrastruktura. Zbirka revizija o kibersigurnosti, koju je objavio Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija (VRI) u EU, donosi pregled relevantnih revizijskih aktivnosti tih institucija u navedenom području. Kiberincidenti mogu biti namjerni ili nenamjerni i poprimati različite oblike, od slučajnog objavljivanja informacija, preko napada na poduzeća i ključnu infrastrukturu, pa sve do krađe osobnih podataka ili čak i uplitanja u demokratske procese, uključujući izbore i općih kampanja dezinformiranja s ciljem utjecanja na javne rasprave. Kibersigurnost je imala ključnu ulogu u našem društvu i prije izbijanja pandemije bolesti COVID-19, no posljedice pandemije s kojom se suočavamo dovest će do još većih kiberprijetnji. Brojna poduzeća i javne službe zamijenili su poslovanje u fizičkim uredima radom na daljinu, a lažne vijesti i teorije zavjera proširile su se više nego ikad. Zaštita ključnih informacijskih sustava i digitalnih infrastruktura od kibernapada postaje stoga sve veći strateški izazov za EU i njezine države članice. Pitanje koje se postavlja više nije hoće li doći do kibernapada – nego kada i kako – i relevantno je za sve: pojedince, poduzeća i javna tijela. Vrhovne revizijske institucije u EU stoga su usmjerile svoje revizijske aktivnosti na područje kibersigurnosti, s posebnim naglaskom na zaštitu podataka, spremnost sustava za kibernapade i zaštitu ključnih sustava komunalnih i javnih usluga. Tu inicijativu valja promatrati u kontekstu u kojem EU želi postati najsigurnije digitalno okruženje na svijetu. Objavljena zbirka revizija sadrži osnovne informacije o kibersigurnosti, glavnim strateškim inicijativama i relevantnim pravnim osnovama u EU. U njoj su navedeni i glavni izazovi s kojima se suočavaju EU i njezine države članice, kao što su prijetnje pravima pojedinačnih građana EU koje proizlaze iz zlouporabe osobnih podataka i rizik od toga da institucije ne mogu isporučiti osnovne javne usluge ili da im je ograničen kapacitet djelovanja nakon kibernapada. Ova zbirka revizija temelji se na rezultatima revizija koje su u tom području provele VRI 12 država članica EU (Danske, Estonije, Finske, Francuske, Irske, Latvije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Poljske, Portugala i Švedske) i Europski revizorski sud. Zbirka je nastala u suradnji vrhovnih revizijskih institucija na razini EU i njezinih država članica u okviru Kontaktnog odbora vrhovnih revizijskih institucija u EU. Zamišljena je kao izvor informacija za sve zainteresirane za to važno područje politike. Trenutačno je dostupna na engleskom jeziku na mrežnim internetskim stranicama Kontaktnog odbora EU, a bit će dostupna i na drugim jezicima članica EU.
Vrhovne revizijske institucije u EU objedinjuju svoje publikacije o kibersigurnosti u jedinstveni dokument