Zamjenica glavnoga državnog revizora

Dr. sc. Nediljka Rogošić, dipl. oec., Odlukom Hrvatskog sabora, od 12. srpnja 2019., imenovana je na dužnost zamjenice glavnoga državnog revizora.
 
Rođena je 21. travnja 1959. u Dugopolju. Ekonomski fakultet i Poslijediplomski studij ekonomije završila je u Zagrebu i stekla zvanje magistar društvenih znanosti iz područja ekonomije. Također, završila je i poslijediplomski studij iz područja poslovne etike na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu te stekla zvanje magistar humanističkih znanosti. Doktorirala je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, na temu „Etika Paula Tillicha i njezina implementacija u poslovnoj etici“.

Od 1978. do 1997. radila je na rukovodećim mjestima u više trgovačkih društava i institucija. Od 1997. radi u Državnom uredu za reviziju, kao ovlaštena državna revizorica, viša državna revizorica i načelnica odjela. Od 2004. obavlja poslove pomoćnice glavnoga državnog revizora. Kao voditelj komponente, sudjelovala je u provođenju više projekata u Državnom uredu za reviziju i drugim vrhovnim revizijskim institucijama. Suosnivačica je i zamjenica predsjednika Centra za poslovnu etiku u Republici Hrvatskoj. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova te sudjelovala na mnogim međunarodnim simpozijima iz područja poslovne etike, revizije i računovodstva. Služi se engleskim i talijanskim jezikom.