Strateški plan

Državni ured za reviziju donosi petogodišnje strateške planove. Posljednjim strateškim planom, koji je donesen u siječnju 2023., utvrđeni su osnovni razvojni ciljevi Ureda za razdoblje 2023. – 2027.
 
U skladu sa strateškim planom, a na temelju Zakona o Državnom uredu za reviziju, donose se godišnji programi i planovi rada Državnog ureda za reviziju, kojima se utvrđuje opseg revizija, prema zakonom utvrđenim kriterijima.