Godišnji financijski izvještaji

Državni ured za reviziju je proračunski korisnik državnog proračuna i prema organizacijskoj klasifikaciji nema u svojoj nadležnosti proračunskih korisnika te je izvještaj za proračunsku razinu 11 jednak konsolidiranom izvještaju (odnosno izvještaju za proračunsku razinu 12).