Konferencija čelnika vrhovnih revizijskih institucija o „Upravljanju intervencijama u slučaju iznenadnog onečišćenja Jadranskog mora“

Na poziv Guida Carlina, predsjednika Računskog suda Republike Italije, 23. rujna 2021. u Trstu je održana konferencija čelnika vrhovnih revizijskih institucija Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Italije i Republike Slovenije. Svrha konferencije bilo je potpisivanje zajedničkog izvješća paralelne revizije „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog onečišćenja Jadranskog mora“. Nakon prezentacije izvješća i osvrta čelnika državnih revizija, te rasprave i zaključaka, održana je svečanost potpisivanja zajedničke izjave. Potpisnici zajedničke izjave bili su Arben Shehu, predsjednik Državnog ureda za reviziju Republike Albanije, Hrvoje Tvrtković, glavni državni revizor Bosne i Hercegovine, Dževad Nekić, glavni državni revizor Federacije Bosne i Hercegovine, Milan Dabović, predsjednik Senata Državne revizorske institucije Republike Crne Gore, Ivan Klešić, glavni državni revizor Republike Hrvatske, Guido Carlino, predsjednik Računskog suda Republike Italije, i Tomaž Vesel, predsjednik Računskog suda Republike Slovenije. Zajedničkom izjavom potpisnice su se složile oko potrebe da vlade država u kojima su revizije obavljene žurno usvoje mjere za jačanje prevencije i sustava upravljanja odgovorima na onečišćenje mora uzrokovano iznenadnim i neočekivanim izlijevanjem ugljikovodika te drugih opasnih i štetnih tvari koje se najčešće prevoze Jadranskim morem. Vrhovne revizijske institucije potpisnice zajedničke izjave također smatraju da rizik povezan s pojavom teških nesreća na moru zahtijeva prekograničnu suradnju na području upravljanja hitnim situacijama, koja bi bila ostvarena putem usvajanja zajedničkog plana za reagiranje u hitnim slučajevima svih zemalja koje okružuju Jadransko more te putem organizacije programa zajedničkih vježbi. U nastavku se daje poveznica na zajedničku izjavu i Zbirku sažetaka. Cjelovita izvješća o obavljenoj reviziji svake vrhovne revizijske institucije mogu se pronaći na poveznicama navedenima nakon svakog sažetka.

https://www.corteconti.it/Download?id=383df452-1202-43c7-aac5-c52edfdd1cac

Konferencija čelnika vrhovnih revizijskih institucija o „Upravljanju intervencijama u slučaju iznenadnog onečišćenja Jadranskog mora“