Studijski posjet Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije

U okviru aktivnosti 2.8.2. Twinning projekta „Unaprjeđenje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora” u Republici Sjevernoj Makedoniji, od 4. do 8. travnja 2022. organiziran je studijski posjet Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske, u kojem je sudjelovalo 14 predstavnika Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije predvođenih Orhanom Ademijem, zamjenikom glavnoga državnog revizora  i Aleksandrom Popovskim, glavnim tajnikom Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije.
 
U okviru studijskog posjeta, djelatnici Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske upoznali su predstavnike Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije sa sustavom za praćenje provedbe strateških dokumenata, transparentnim i objektivnim izvještavanjem o postignutim rezultatima, procesom pripreme, dostave, objavljivanja i analize rezultata provedenih istraživanja za potrebe Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske. Nadalje, raspravljalo se o ulozi vrhovnih revizijskih institucija u otkrivanju i sprječavanju pojave prijevara i korupcije te razmjeni podataka i dokumenata sa subjektima revizije i drugim institucijama. Također, organiziran je posjet Područnom uredu Krapina, tijekom kojeg se predstavnike Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije upoznalo s procesima kontrole kvalitete i osiguravanja kvalitete te su razmijenjena iskustva institucija dviju zemalja o uvođenju novih tehnologija u revizijske procese.
Studijski posjet Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije