SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA EU-a (Luksemburg, 3. i 4. svibnja 2022.)

Predstavnici Državnog ureda za reviziju su 3. i 4. svibnja 2022. sudjelovali na godišnjem sastanku Kontaktnog odbora Europske unije, održanom u Luksemburgu.
 
U prvom dijelu sastanka održane su dvije rasprave čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU-a i Europskog revizorskog suda: prva na temu Kako povećati vrijednost Kontaktnog odbora, a druga na temu Posljedice i izazovi pandemije i invazije na Ukrajinu za EU i njezine članice. Uvodnu riječ u ovom dijelu sastanka dao je Valeriy Patskan, predsjednik Računskog suda Ukrajine. Sastanak je nastavljen izlaganjem Nathalie Tocci, direktorice Instituta Affari Internazionali, nakon čega je uslijedila rasprava sudionika.  
 
Drugoga dana sastanka raspravljalo se o ocjenjivanju (dodane) vrijednosti Fonda za oporavak i otpornost (RRF) na nacionalnoj razini i razini EU-a kao strateškom zadatku i izazovu za vrhovne revizijske institucije. Uvodni govor  o trenutačnom statusu, postignutom napretku i predstojećim izazovima vezanim za implementaciju RRF-a i nacionalnih planova oporavka i otpornosti iz EU perspektive održala je Celine Gauer, glavna direktorica Radne skupine za oporavak i otpornost pri Europskoj komisiji (RECOVER). Nakon toga uslijedila je rasprava sudionika te izlaganja o obavljenim, tekućim i planiranim revizijama RRF-a i nacionalnih planova oporavka i otpornosti. Izlaganja su nastavljena raspravom izlagatelja i sudionika o problematici ocjenjivanja vrijednosti i učinaka RRF-a i nacionalnih planova oporavka i otpornosti, dobroj praksi, revizijskim područjima od zajedničkog strateškog interesa i potencijalnim revizijskim gapovima.
 
Nakon sažetka i zaključaka, predsjedanje Kontaktnim odborom od Europskog revizorskog suda preuzeo je Jose Tavares, predsjednik Računskog suda Portugala, kao domaćin sljedećeg sastanka.
SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA EU-a  (Luksemburg, 3. i 4. svibnja 2022.)