Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, odnosno 14. lipnja 2022., Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu. Osim toga, Saboru je dostavljeno i 14 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za dva korisnika državnog proračuna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Veleučilište u Rijeci), četiri lokalne jedinice (općine Dekanovec, Đelekovec, Podgorač i Štrigova), osam trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica (Istarski vodovod d.o.o., Buzet; Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica; Rad d.o.o., Drniš; Vodovod d.o.o., Senj; Vodovod d.o.o., Zadar; Vodovod i kanalizacija, d.o.o., Split; Vodovod Labin d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o.) te dva izvješća o obavljenoj reviziji usklađenosti (HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb i HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb). Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
 
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru