Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, 19. listopada 2022. Hrvatskom saboru dostavio 22 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za četiri korisnika državnog proračuna (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i  Ministarstvo unutarnjih poslova), 16 lokalnih jedinica (tri grada i 13 općina), jednu financijsku instituciju (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) i jedno trgovačko društvo u vlasništvu lokalne jedinice (VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin). Osim toga, Saboru je dostavljeno i izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja zalihama humanitarne pomoći, dva izvješća o obavljenoj reviziji usklađenosti, i to za dva trgovačka društva u državnom vlasništvu (HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb) te 38 izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskoj reviziji lokalnim jedinicama, i to za jednu županiju, tri grada i 34 općine. Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Dostava izvješća Hrvatskom saboru