Sastanak o jačanju sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske

U okviru mjere 65. iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, u Državnom uredu za reviziju je 12. ožujka 2010. održan sastanak predstavnika Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija radi jačanja i ubrzanja uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) na državnoj i lokalnoj razini.
 
Sastanku su, među ostalima, nazočili Šima Krasić, glavni državni revizor, Vesna Orlandini, glavna državna rizničarka i Ivana Maletić, državna tajnica.
 
Istaknuta je uloga državne revizije u uspostavi i razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, o čemu je Državni ured za reviziju izvijestio i Hrvatski sabor u svom redovnom godišnjem izvješću o radu za 2009. Državni ured za reviziju će i nadalje pri obavljanju revizije korisnika proračuna (na državnoj i lokalnoj razini) pratiti razvoj i uspostavu sustava unutarnjih financijskih kontrola u skladu sa zakonskim propisima i smjernicama Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija, o čemu će godišnje izvještavati Hrvatski sabor. Revizijskim postupcima i prijedlozima za poboljšanje ovoga sustava pridonijet će se jačanju svijesti o potrebi daljnjeg razvoja financijskog upravljanja i kontrola.
 
Na sastanku je predstavljen plan aktivnosti Ministarstva financija koje su usklađene s ciljevima iz Strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. Naglašena je uloga korisnika proračuna i njihov odnos u uspostavi i razvoju sustava, te sve značajnija uloga ravnatelja za financije i drugih osoba koje raspolažu i odlučuju o utrošku proračunskih sredstava.