Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.

Hrvatski sabor je na 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2023. prihvatio Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022., sa 110 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM.
Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.