Bilateralni sastanak s vrhovnom revizijskom institucijom Republike Kube

Glavni državni revizor Ivan Klešić je u pratnji Lidije Pernar i Anite Materljan, pomoćnica glavnoga državnog revizora, 23. lipnja 2023. boravio u bilateralnom radnom posjetu Državnom uredu za reviziju Republike Kube, gdje ih je primila Gladys Maria Bejerano Portela, glavna revizorica Republike Kube, zajedno s Miriam Marbán González, prvom zamjenicom glavne revizorice.
Tijekom sastanka čelnici dviju institucija predstavili su uloge, misije, način rada i rezultate vrhovnih revizijskih institucija Republike Kube i Republike Hrvatske.
U skladu s INTOSAI-jevim motom „zajedničko iskustvo pridonosi svima”, kao i Deklaracijom iz Rija koja naglašava i poziva na suradnju i razmjenu znanja i iskustava između vrhovnih revizijskih institucija, tijekom sastanka su razmijenjena iskustva o preventivnoj ulozi Državnog ureda za reviziju Republike Kube i Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske te stalnim nastojanjima za uspostavu, jačanje i bolje funkcioniranje sustava internih kontrola te kontinuirano prisutne potrebe za jačanjem transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.
Također, razmijenjena su iskustva u revidiranju UN-ovih ciljeva održivog razvoja, trenutno jednog od ključnih globalnih pitanja i učincima koje takve revizije mogu postići, s posebnim osvrtom na iskustvo kubanske vrhovne revizijske institucije. 
Razgovaralo se i o brojnim drugim temama od zajedničkog interesa dviju institucija te su razmotrene mogućnosti i modaliteti buduće suradnje.
Bilateralni sastanak s vrhovnom revizijskom institucijom Republike Kube