Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2023. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju, i to: Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna, s 95 glasova ZA, Izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica, s 93 glasa ZA, Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, s 93 glasa ZA, Izvješća o obavljenim financijskim revizijama pučkih otvorenih učilišta, s 89 glasova ZA te Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti lokalnih jedinica, s 94 glasa ZA.

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju