Međunarodni sastanci predstavnika vrhovnih revizijskih institucija

U Pragu je 26. travnja 2010. održan sastanak predstavnika vrhovnih revizijskih institucija članica Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Europskog revizorskog suda, uz sudjelovanje predstavnika Zajedničke radne skupine za revizijske aktivnosti i predstavnike SIGMA-e. Sastanku je u ime Državnog ureda za reviziju nazočila Lidija Pernar, pomoćnik glavnoga državnog revizora za međunarodnu suradnju.
 
Na sastanku je predstavljeno izvješće sa seminara o reviziji sustava unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) održanog u veljači 2010. u Sarajevu, raspravljano o daljnjim aktivnostima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU, te o suradnji sa Zajedničkom radnom skupinom za revizijske aktivnosti.
 
Zaključeno je da će se sljedeći sastanak predstavnika vrhovnih revizijskih institucija članica Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Europskog revizorskog suda održati 2011. u Sofiji, uz predsjedanje Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske.
 
Istog dana je započeo i dvodnevni sastanak predstavnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije i Europskog revizorskog suda, uz sudjelovanje predstavnika zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i predstavnika SIGMA-e, kao priprema za godišnji sastanak Kontaktnog odbora EU, kojeg čine čelnici državnih revizija zemalja članica EU i zemalja kandidata, a koji će se održati u listopadu 2010. u Luksemburgu. Na sastanku je, između ostalog, raspravljano o financijskom upravljanju u EU; upravljanju, organizaciji i aktivnostima Kontaktnog odbora EU u razdoblju 2010.-2011.
 
Na sastanku je također predstavljeno izvješće o aktivnostima Mreže vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Europskog revizorskog suda, te je dogovoreno da će se sljedeći sastanak održati 2011. u Sofiji.