Izvješća Državnog ureda za reviziju na Saboru

U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju je potkraj 2010. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu i izvješća o obavljenim revizijama. Nakon rasprave, izvješća su 18. veljače 2011. prihvaćena većinom glasova. Sva izvješća su objavljena na web stranicama Državnog ureda za reviziju.
 
Izvješća Državnog ureda za reviziju na Saboru