Usvajanje UN-ove rezolucije o jačanju neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. usvojila Rezoluciju A/66/209 "Promicanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave jačanjem vrhovnih revizijskih institucija". Usvajanje navedene rezolucije predstavlja krunsko postignuće zajedničkih napora svih vrhovnih revizijskih institucija usmjerenih jačanju njihove neovisnosti i osiguravanju priznavanja Limske i Meksičke deklaracije. Taj je uspjeh moguć isključivo stoga što su članice INTOSAI (Međunarodne organizacije revizijskih institucija) ispunile neophodne preduvjete u području svojih ovlasti, te time ostvarile smisao i dale kredibilitet INTOSAI motu - "Zajedničko iskustvo koristi svima".
 
Ova Rezolucija predstavlja prekretnicu u gotovo 60 godina dugoj povijesti INTOSAI-a, jer se po prvi puta jasno navodi da vrhovne revizijske institucije:
 
  • mogu svoje zadatke ispunjavati objektivno i uspješno samo ukoliko su neovisne od subjekata revizije i zaštićene od vanjskih utjecaja, te
  • imaju značajnu ulogu u promicanju učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave, što vodi ka postizanju nacionalnih razvojnih ciljeva i prioriteta, kao i ciljeva na međunarodnoj razini, kao što su Milenijski razvojni ciljevi.

Zemlje članice UN-a u Rezoluciji ističu priznanje INTOSAI-u za rad na promicanju veće učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti, te na učinkovitom i djelotvornom prikupljanju i trošenju javnih resursa u korist građana. Rezolucija također izražava priznanje za Limsku i Meksičku deklaraciju i potiče zemlje članice na primjenu načela iz deklaracija, na način na koji to dozvoljava institucionalna struktura u njihovim zemljama. Osim toga, Rezolucija potiče zemlje članice i relevantne UN institucije na intenziviranje suradnje s INTOSAI-em po pitanju izgradnje kapaciteta i drugih područja radi promicanja dobrog upravljanja, osiguravanjem učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti kroz ojačane vrhovne revizijske institucije.
 
Sada sve vrhovne revizijske institucije imaju na raspolaganju UN Rezoluciju koja im omogućava da inzistiraju na primjeni osnovnih načela neovisnosti. Poticaj UN-ove Opće skupštine svim zemljama članicama UN-a na primjenu načela zacrtanih u Limskoj i Meksičkoj deklaraciji će nesumnjivo povećati odlučnost vrhovnih revizijskih institucija u njihovom pozicioniranju, posebice onih koji još uvijek teže ispunjavanju osnovnih elemenata neovisnosti.
 
Kako bi naglasili značaj ove rezolucije i pomogli svim INTOSAI članicama u poštivanju načela neovisnosti, Tajništvo INTOSAI-a će sastaviti priopćenje za sve članice, objašnjavajući sadržaj Rezolucije, prednosti i ostvarenje. Priopćenje će potpisati predsjedavatelj INTOSAI Odbora i glavni tajnik INTOSAI, kao i predsjedavatelj i glavni tajnik svake INTOSAI regionalne skupine, radi prihvaćanja Rezolucije i naglašavanja njenog globalnog značaja.
 
Nadalje, bit će sastavljen uzorak pisma kakvo će vrhovne revizijske institucije moći poslati zakonodavnim tijelima svojih zemalja, radi upoznavanja s ovom Rezolucijom. INTOSAI odjeljak "Acting Jointly for Independent Supreme Audit Institutions" će biti modificiran na način da uključi cijeli tekst Rezolucije.
 
Na taj će se način vrhovne revizijske institucije, podržane UN Rezolucijom koja naglašava značaj primjene osnovnih načela njihove neovisnosti, moći zalagati za neovisnost kod svojih parlamenata.
 
Tekst Rezolucije glasi:
 
UN Rezolucija A/66/209 o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija
 
Potičući učinkovitost, odgovornost, djelotvornost i transparentnost javne uprave jačanjem vrhovnih revizijskih institucija
 
Glavna skupština,
 
Pozivajući se na Rezoluciju gospodarskog i socijalnog vijeća broj 2011/2, od 26. travnja 2011.,
 
Pozivajući se i na svoje rezolucije broj 59/55, od 2. prosinca 2004. i 60/34, od 30. studenoga 2005., te prethodne rezolucije o javnoj upravi i razvoju,
 
Pozivajući se na Milenijsku deklaraciju Ujedinjenih naroda,
 
Naglašavajući potrebu za poboljšanjem učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave,
 
Naglašavajući također da učinkovita, odgovorna, djelotvorna i transparentna javna uprava ima ključnu ulogu u provedbi međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući Milenijske razvojne ciljeve,
 
Ističući potrebu za izgradnjom kapaciteta kao alata za promicanje razvoja, te pozdravljajući suradnju INTOSAI-a s UN-om po tom pitanju,
 
  • Prepoznaje da vrhovne revizijske institucije svoje zadatke mogu obavljati objektivno i učinkovito samo ako su neovisne od revidiranih subjekata i zaštićene od vanjskih utjecaja;
  • Prepoznaje važnost uloge vrhovnih revizijskih institucija u promicanju učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave, što se očituje u ispunjavanju nacionalnih razvojnih ciljeva i prioriteta, kao i međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući Milenijske razvojne ciljeve;
  • Prihvaća rad INTOSAI-a u poticanju veće učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti, te učinkovitog i djelotvornog prikupljanja i trošenja javnih sredstava u korist građana;
  • S uvažavanjem prihvaća Limsku deklaraciju o smjernicama o načelima revidiranja iz 1977. i Meksičku deklaraciju o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija iz 2007., te potiče države članice da primjenjuju načela iz deklaracija na način na koji to omogućuje institucionalna struktura u njihovim zemljama;
  • Potiče zemlje članice i relevantne UN institucije da nastave i intenziviraju svoju suradnju s INTOSAI-em, uključujući područje izgradnje kapaciteta, radi promicanja dobrog upravljanja osiguravajući učinkovitost, odgovornost, djelotvornost i transparentnost kroz ojačane vrhovne revizijske institucije.