Obavijest za političke stranke, nezavisne zastupnike, zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vezano za korištenje poslovnih prostora baz naknade, u nastavku se daje mišljenje Ministarstva uprave:

Mišljenje Ministarstva uprave (PDF)