Obavijest

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 5. prosinca 2011. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu HP Hrvatska pošta d.d. Izvješća o obavljenim revizijama su objavljena na web stranici Državnog ureda za reviziju.