Obavijest

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11) i članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11), Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 6. prosinca 2011. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2010. Izvješće je objavljeno na web stranici Državnog ureda za reviziju.