Obavijest za nezavisne zastupnike, zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vezano za mogućnost davanja donacije u obliku imovine koju je zastupnik nacionalnih manjina nabavio iz sredstava državnog proračuna u ranijim godinama, u nastaku se daje mišljenje Ministarstva uprave.

Mišljenje Ministarstva uprave (PDF)