Dostava izvješća Hrvatskom saboru

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), Državni ured za reviziju je 13. prosinca 2012. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. Prilog navedenog Izvješća su izvješća o obavljenim revizijama. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. i izvješća o obavljenim revizijama su objavljena na web stranicama Državnog ureda za reviziju.
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru