Izvješća DUR-a na plenarnoj sjednici

Hrvatski sabor je nakon rasprave o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. i izvješćima o obavljenim revizijama, 15. veljače 2013. donio zaključak o prihvaćanju navedenih izvješća. Istoga dana je donesen i zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011.
 
Izvješća DUR-a na plenarnoj sjednici