Dostava izvješća Hrvatskom saboru

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru je 3. travnja 2013. dostavljeno Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem se prilogu nalaze pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji za 20 županija i Grad Zagreb. Izvješća su istoga dana objavljena na Internet stranicama Državnog ureda za reviziju.
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru