Dostava izvješća Hrvatskom saboru

U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru je 26. travnja 2013. dostavljeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ustanova za 2011., u čijem se prilogu nalaze pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji za 30 bolničkih zdravstvenih ustanova. Izvješća su istoga dana objavljena na Internet stranicama Državnog ureda za reviziju.
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru