Dostava izvješća Hrvatskom saboru

U skladu s odredbom članka 6. Stavka 3. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru je 28. svibnja 2013. dostavljeno Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. Izvješće je istoga dana objavljeno na Internet stranicama Državnog ureda za reviziju.
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru