Provjera dostave i objave financijskih izvještaja izvanparlamentarnih političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica za 2012.