Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj - Revizijski pristup Europskog revizorskog suda

Prema dogovoru Državnog ureda za reviziju i Europskog revizorskog suda, 26. i 27. rujna 2013. u Zagrebu je održan seminar s temom Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj – revizijski pristup Europskog revizorskog suda.
 
Osnovna svrha seminara je bila upoznavanje relevantnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj s načinom rada i revizijskim pristupom Europskog revizorskog suda u kontroli korištenja i upravljanja EU fondovima.
 
Na prvom dijelu seminara, održanom 26. rujna 2013. u prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, sudjelovali su, uz državne revizore, i predstavnici tijela i institucija uključenih u sustav upravljanja i kontrole strukturnih fondova u Republici Hrvatskoj: tijela za ovjeravanje i plaćanje, koordinacijska tijela, tijela za reviziju, upravljačka tijela za operativne programe, te posrednička tijela prve i druge razine.
 
Uz prezentiranje revizijskog pristupa Europskog revizorskog suda, stručnjaci iz Europskog revizorskog suda (Martin Weber, Ignacio Gonzalez-Bastero, Judit Oroszki, Milan Smid, Bernard Witkos i Rares Runescu) su kroz opći dio seminara i kroz tematske radionice upoznali sudionike s načinima suradnje te institucije s nacionalnim tijelima nadležnim za upravljanje EU strukturnim instrumentima, instrumentima financijskog inženjeringa, problematikom povezanom s javnom nabavom, državnim subvencijama, te drugim povezanim pitanjima, kao i najčešćom problematikom s kojom se europski revizori susreću u drugim zemljama članicama Europske unije, uz prezentiranje konkretnih primjera i studija iz prakse.
 
Na drugom dijelu seminara, održanom 27. rujna 2013. u prostorijama Državnog ureda za reviziju, sudjelovali su samo zaposlenici Državnog ureda za reviziju. Sudionicima je prezentirana DAS metodologija i pristup Europskog revizorskog suda toj problematici, te se raspravljalo o brojnim drugim pitanjima od važnosti za rad vanjske revizije, kako na nacionalnoj, tako i na razini Europske unije, kao i mogućnostima međusobne suradnje.
 
Uz mogućnost stjecanja novih znanja u području EU fondova i revizijske prakse, te novih trendova koji proizlaze iz reformi unutar nacionalnog i europskog okvira, ovaj je Seminar ujedno predstavljao pomoć u pripremi i funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, te je od svih sudionika ocijenjen kao izuzetno koristan.
 
Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj - Revizijski pristup Europskog revizorskog suda